Hoved- og nøgletal

Mio. kr. 2015 2014 2013 2012 2011
Hovedtal        
Nettoomsætning 1.240 1.314 1.296 1.221 1.258
Resultat før afskrivninger (EBITDA) 105 104 103 94 78
Resultat af primær drift (EBIT) 27 40 54 41 16
Resultat af finansielle poster -15 -15 -15 -16 -30
Årets resultat -1 28 31 46 -15
         
Anlægsaktiver 703 730 691 517 566
Omsætningsaktiver 382 384 383 691 626
Aktiver i alt 1.084 1.114 1.074 1.209 1.192
Aktikapital 1 1 1 1 1
Egenkapital 485 481 459 568 539
Hensatte forpligtelser 44 44 42 40 40
Langfristede gældsforpligtelser 276 257 298 344 375
Kortfristede gældsforpligtelser 276 257 275 257 238
Investering i materielle anlægsaktiver 52 102 77 28 19
         
Nøgletal        
Overskudsgrad 2,1 % 3,0 % 4,2 % 3,4 % 1,3 %
Afkast af den investerede kapital 4,6 % 7,0 % 10,2 % 7,6 % 2,6 %
Bruttomargin 46,8 % 46,4 % 48 % 42,9 % 44,3 %
Soliditetsgrad 44,7 % 43,2 % 42,7 % 46,9 % 45,2 %
Egenkapitalforrentning -0,2 % 6,0 % 6,0 % 8,3 % -2,7 %
         
Gnst. antal ansatte 751 759 705 710 752

 

 

Kontakt

KOFF A/S
Varnæsvej 91
Hostrupskov
6200 Aabenraa

Tlf:     +45 7336 3000
Fax:   +45 7336 3001
E-mail:   koff@koff.dk

By Wildside
© KOFF A/S 2013KOFF A/S
Varnæsvej 91
Hostrupskov
DK - 6200 Aabenraa
Tlf: +45 7336 3000
Fax: +45 7336 3001
koff@koff.dk
Cookies